VINHOMES CENTRAL PARK

Code: 0034 Price: 45 Vnd/m2

VINHOMES CENTRAL PARK

Lấy cảm hứng từ công viên Central Park, thành phố New York nổi tiếng...

  • 50 m2
  • 2+
  • 2+